03 март, 2014

Малка песничка за Тролчетата–червеношийки, коиго пълнят свободното пространство на интернет с фалшиво чуруликане

Тролченце червено,// колко си ми сладко!// Хранят те с парички,// та да псуваш гладко...// Но от тез парички// мъничко простаче,// задникът ти веч е// на главата качен!